26 септември –Европейски ден на езиците
За десети път 26 септември се отбелязва като Европейски ден на езиците.

От 2001 г. на този ден Европа обръща внимание на изучаването на чужди езици като средство за междукултурно разбирателство.

“Границите на моя език са границите на моя свят .”
Лудвиг Витгенщайн

Поздравяваме всички хора без граници в мисленето! Естествено,следващия анекдот не е за тях. ;-)

- Татко,знаеш ли английски?
- Не,момчето ми.
- А знаеш ли руски?
- Не,и руски не знам.
- Какъв език знаеш тогава?
- Ами…никакъв.
- Хм,аз също. Сигурно съм наследил тази способност от теб!

Есперантистите освен родния си език и есперанто обикновено знаят още някой или дори няколко други езици. Редица експерименти показват положителната роля (т. нар. пропедевтична стойност) на есперанто за многократно по-бързото изучаване на други езици.

Поздравяваме днес и всички есперантисти,които имат една граница по-малко в своя свят! :-)

Официален сайт на Европейския ден на езиците:http://edl.ecml.at/

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong>