AEPA –Приложение на еспeранто в професионалната дейност

Вече традиционни за България са симпозиумите AEPA,провеждани в Карлово през месец юни,които ежегодно събират както есперантисти,така и неесперантисти от цял свят.

AEPA е съкращение от Apliko de Esperanto en Profesia Agado,което на български означава “Приложение на еспeранто в професионалната дейност”.

Готова е първа част на сборника,събрал лекции и резюмета от досегашните конференции. Можете да го разгледате по-долу.

Официалните езици на AEPA са есперанто и български,но работен е езикът на всеки лектор. По време на конференцията се осигурява превод,а в сборника са дадени резюмета след всяка лекция,така че читателите могат да се информират за съдържанието на поне два езика.

Ако желаете да получите електронно или печатно копие от сборника,оставете коментар. На посочения от Вас имейл,който е видим само за администратора на сайта,ще изпратим информация как можете да получите Вашия екземпляр.

PRELEGARO
Internacia simpozio “Apliko de Esperanto en la Profesia Agado” –Karlovo (Parto I,2011)

СБОРНИК ДОКЛАДИ
Международен симпозиум „Приложение на еспeранто в професионалната дейност“ –Карлово (Част І,2011 г)

За да видите на цял екран,натиснете бутона най-долу вдясно на карето с книгата!

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong>