AL LA KOMENCO >>>

Тази страница на български >>>
Bulgara Esperanto-Asocio
Adreso: P.K. 66, 1000 Sofio, Bulgario
Tel. +359 2 9955555
Rete: bea@interpres.org
Estraro de BEA:
(elektita de la 65-a kongreso de BEA, sept. 2013, Sliven)
prezidanto: Boris Gagxanov; vicprezidanto: Maja Gorova
sekretario: Georgi Mihalkov
membroj: Veselka Kamburova, Snejxinka Angelova
Kontrola-Revizia Komisiono:
Prezidanto: Antoaneta Nikolaeva
membroj: Gena Antonova, Todorka Stojanova


BEA havas Esperanto-societojn kaj kelkajn Esperantaj Domojn de Kulturo. En gxi funkcias ankaux kluboj kaj sekcioj laux interesoj.

Cxiujare en auxtuno, kutime en la unua semajnfino de septembro, okazas regulaj 3-tagaj naciaj Esperanto-kongresoj.

La oficiala periodajxo de BEA estas revuo "Bulgara Esperantisto", fondita en 1919. "Bulgara Esperantisto" aperas 3-monate en 20-pagxaj kajeroj. Redaktoro estas s-ro Georgi Mihalkov. Adreso por korespondado: cxe BEA - P.K. 66, 1000 Sofio, Bulgario

Cxefdelegito de UEA por Bulgario estas Mariana Evlogieva (adreso: PK 973, 1000 Sofio, Bulgario; retposxto: mrvp@interpres.org).

AL LA KOMENCO >>>