КЪМ НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА >>>

Tiu cxi pagxo en Esperanto >>>
Български есперантски съюз
Адрес: П.К. 66, 1000 София, България
Тел. +359 2 9955555
ел.поща: bea@interpres.org
Ръководство на БЕС:
(избрано от 65-ия конгрес на БЕС, септ. 2013 г., Сливен)
председател:
Борис Гаджанов; зам.-председател: Мая Горова
секретар: Георги Михалков
членове: Веселка Камбурова, Снежинка Ангелова
Контролно-ревизионна комисия:
Председател: Антоанета Николаева
членове: Гена Антонова, Тодорка Стоянова

БЕС има есперантски дружества и няколко Есперантски домове на културата. В съюза съществуват също клубове и секции по интереси.

Всяка година през есента, обикновено през първия уикенд на септември, се провеждат редовни тридневни национални есперантски конгреси.

Официалният орган на БЕС е списание "Bulgara Esperantisto" ("Български есперантист"), създадено през 1919 г. "Bulgara Esperantisto" излиза веднъж на три месеца. Редактор е Георги Михалков. Адрес за кореспонденция: П.К. 66, 1000 София.

Главен делегат на Световния есперантски съюз (UEA) за България е Мариана Евлогиева (адрес: ПК 973, 1000 София, България; email: mrvp@interpres.org).

КЪМ НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА >>>